Konfigurační schéma systému Profit

ProfitSystem je komplexní ekonomický software kategorie ERP. 
Moduly systému řeší všechny potřebné firemní agendy.
Hlavní řešené oblasti jsou názorně zachyceny v konfiguračním schématu.
 • platforma, použitelnost systému 

  Profit-SQL je integrovaný otevřený systém programových modulů pro vedení a zpracování ekonomických, obchodních i technologických informací podniku.
  Tento systém optimálně vyhovuje řízení obchodních i výrobních organizací, malých a středně velkých podniků, servisních a opravárenských organizací, velkoobchodů, velkoskladů a prodejen všech typů, dopravních a spedičních firem a mnoha dalších podnikatelských aktivit.
 • modularita a jednotné ovládání

  Promyšlená modulární výstavba systému Profit, zejména dobře definované vazby, umožňují kombinovat moduly podle specifických potřeb zákazníka. Všechny moduly používají jednotné ovládání, což napomáhá snadnému osvojení obsluhy programů.
 • multifiremní provoz

  Systém umožňuje vést agendu libovolného množství firem a mezi firmami sdílet vybraná data.
 • pružnost, přizpůsobitelnost

  Systém Profit-SQL byl vyvíjen jako standardní řešení, které má pokrýt optimální škálu potřeb zákazníků za dostupnou cenu. Profit-SQL toho dosahuje jednak vysokým stupněm parametrizace, jednak obsáhlou nabídkou přehledů a výstupů. Pomocí parametrů lze zvolit různé postupy a režimy, aniž by bylo nutné zasahovat do programů. Parametrizace se provádí při instalaci systému v rámci systémové podpory. Kromě běžných tiskových sestav a obrazovek je v Profitu dostupných mnoho dalších přehledů a výstupů, které lze tisknout nebo prohlížet na obrazovce, a které vznikly podle požadavků našich zákazníků. Uživatel má rovněž možnost kombinací výběrových podmínek (tzv. filtry) vytvářet výstupy podle okamžité potřeby. Zkušený uživatel může použít prostředků Profitu k vygenerování vlastních tiskových sestav.
 • integrovaná datová základna 

  Předností Profitu-SQL je, že přes svoji stavebnicovou koncepci a relativně funkční samostatnost jednotlivých částí, důsledně pracuje se společnou bází dat a jednotlivé datové oblasti využívá a sdílí více modulů. Je tak nejen zabráněno vzniku duplicitních dat a obsahových nesrovnalostí, ale současně je zajištěna i věcná provázanost údajů z různých oblastí řízení.
  všechny moduly pracují i s cizí měnou a kursovým lístkem
 • ochrana systému přihlášením 

  Každý uživatel se přihlašuje do systému pod svým osobním čísle a heslem. Všechny akce jsou protokolovány pod osobním číslem přihlášeného uživatele.
 • definice uživatelských práv 

  Ochrana dat je zabezpečena speciálními šablonami přístupových práv k jednotlivým modulům a agendám a také detailně k jednotlivým obrazovkám. Tímto je zabezpečeno, že editovat a prohlížet jednotlivé údaje může jen oprávněná osoba. Okruh těchto osob a jejich přístupová práva jsou libovolně nastavitelná. Pokud je vyžadováno, lze definovat a nastavit i práva k jednotlivým tiskovým sestavám
 • kontextový interaktivní help  

  V každém okamžiku je k dispozici kontextový interaktivní help a hot nápověda.
 • integrace čárového kódu  

  Do jednotlivých modulů je možno integrovat vstup z čtečky kódu. Je podporován zejména EAN8 a EAN13. 
  distribuce dat a distribuční jednotky  
  Systém umožňuje vzdálenou komunikaci a přenos dat mezi ústředím firmy a pobočkami
 • podpora a školení  

  Standardní službou zákazníkům je školení, servisní a telefonická podpora